+421 908 438 069, +421 905 305 761 hastexzilina@hastexzilina.sk

Technické plyny → Dusík

NIEČO O PLYNE „DUSÍK“

 • dusík má podiel asi 78 obj. % vo vzduchu, ktorý dýchame
 • je bezfarebným plynom, bez chuti a bez zápachu
 • je netoxický a pri aplikáciách pri nízkych teplotách chemicky inertný, teda mimoriadne nereaktívny
 • dusík je nehorľavý a môže horiace procesy potlačiť
 • okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobovať dusenie tým, že vytláča pre dýchanie tak potrebný kyslík
 • pri atmosférickom tlaku sa dusík skvapalňuje pri teplote – 196 °C
 • pri dusíku je potrebné dbať na špeciálne bezpečnostné predpisy
 • v priemysle a výskume nachádza dusík nespočetné množstvo využitia, vo väčšine týchto aplikácií je využívaný buď fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn) – to znamená, že dusík sa vracia po použití v nezmenenej podobe späť do atmosféry.

 

ZNAČENIE FLIAŠ

 • podľa STN EN 1089-3 farba fľaše šedá alebo spodná časť šeda/zelená vrchná vždy čierna
 • podľa STN DIN 477-1 bočná prípojka fľašového ventilu W 24,32 x 1/14”
 • 300 bar – test fľaše
 • 200 bar – náplň fľaše
 • Čistota plynu – 99,5 % ( min čistota 99,0 % norma podľa EIGA IGC Doc 126/11/E minimálne špecifikácie pre potravinárske plyny)

Použitie: Vinotéka, ochranná atmosféra potravín…

TECHNICKÉ ÚDAJE: – BEZFAREBNÝ PLYN BEZ CHUTI A ZÁPACHU 
– NEJEDOVATÝ
– S NÍZKOU REAKTÍVNOSŤOU
CHEMICKÁ ZNAČKA: N2
MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ: 28,013
HUSTOTA
(0°C; 1,013 BAR):
1,2505 KG/M3
VÝSKYT: ZASTÚPENÝ VO VZDUCHU V ZMESI S OSTATNÝMI PLYNMI V OBJEME 78 %
VÝROBA: DELENÍM SKVAPALNENÉHO VZDUCHU POMOCOU NÍZKOTEPLOTNEJ REKTIFIKÁCIE
POUŽITIE: – HUTNÍCTVO A METALURGIA 
– STAVEBNÍCTVO 
– GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL
– PRI VÝROBE A SPRACOVANÍ 
– PLASTICKÝCH HMÔT – PRIEMYSLOVÉ CHLADENIE 
– POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL 
– BIOLÓGIA A MEDICÍNA 
– KRYOBANKY
– ELEKTRONIKA