+421 908 438 069, +421 905 305 761 hastexzilina@hastexzilina.sk

Technické plyny → Plnenie oxidu uhličitého

Tlakové fľaše plnené potravinárskym oxidom uhličitým (CO2) sa používajú na výrobu perlivých nápojov( malinovka, sóda…) pre post – mixy, čapovanie piva, zváranie v ochrannej atmosfére, konzervovanie potravín v ochrannej atmosfére (napr. kyslá kapusta), v niektorých odvetviach zdravotníctva (virologické ústavy) v poslednom čase aj pre plnenie patrón pre šport (paint – ball) a pre podporu rastu akvarijných rastlín.

NIEČO O PLYNE „CO2“ (OXID UHLIČITÝ)

 • oxid uhličitý je bezfarebný plyn kyslastej chuti a štipľavého zápachu, ťažší ako vzduch
 • je nehorľavý, dráždi pokožku a dýchacie cesty
 • vo vode sa rozpúšťa najmä pod tlakom / sódová voda/ z roztoku ho možno vypudiť varením
 • ľahko sa skvapalňuje na bezfarebnú kvapalinu
 • pri prudkom vytekaní kvapaliny sa silným vyparovaním teplota oxidu zníži tak, že stuhne na „suchý ľad“, ktorý sa netopí ale sublimuje pri teplote -78,5°C
 • suchý ľad sa používa všade tam, kde je potreba dosiahnuť teplotu okolo -60°C a kde prekáža voda, tvoriaca sa topením vodného ľadu
 • oxid uhličitý sa tvorí pri dýchaní, horení, kvasení, tlení a hnití, v malom množstve sa nachádza vo vzduchu
 • priemyselne sa získava ako vedľajší produkt pri pálení vápna, alebo spaľovaní pevných palív
 • oxid uhličitý nie je jedovatý, je však nedýchateľný
 • koncentrácia okolo 3 % CO2 vo vzduchu spôsobuje obtiaže, pri obsahu 10 % CO2 vo vzduchu po dlhej dobe môže nastať smrť, pri obsahu 20 % CO2 vo vzduchu nastane smrť človeka za niekoľko sekúnd
 • pri vstupe do miest, kde by sa CO2 mohol vyskytovať, je nutná najvyššia opatrnosť. Pri styku pokožky s kvapalným oxidom uhličitým môže dôjsť k vážnym omrzlinám

 

ZNAČENIE FLIAŠ CO2

 • podľa STN EN 1089-3 farba fľaše – celá fľaša šedá
 • podľa STN DIN 477-1 bočná prípojka fľašového ventilu G 3/4“ – štandard Slovensko
 • možnosť dodávať aj s bočnou prípojkou fľašového ventilu W 21,8 x 1/14 “ na dopyt
 • dodávané fľaše 190 bar, 250 Bar – test fľaše
 • náplň fľaše udávaná v kilogramoch ( nie tlakom)
 • Čistota plynu – 99,95 % potravinárstvo E290