+421 908 438 069, +421 905 305 761 hastexzilina@hastexzilina.sk

Technické plyny → ARGÓN

NIEČO O PLYNE „Argón“

Argón je bezfarebný jednoatómový vzácny plyn bez chuti a zápachu, ťažší než vzduch. Z chemického hľadiska sa vyznačuje značnou indiferentnosťou. Je najviac zastúpeným vzácnym plynom v ovzduší našej planéty – hmotnostný zlomok argónu vo vzduchu je 1 %.

Inertných vlastností argónu sa využíva predovšetkým pri zvarovaní kovov, kde tvorí ochrannu atmosféru okolo roztaveného kovu a zabraňuje vzniku oxidov a nitridov a tím zhoršovania mechanických vlastností zvaru.

V metalurgii sa ochranná atmosféra argónu nasadzuje pri tavení zliatin hliníku, titanu, medi, platinových kovov…

Argón sa dodáva v oceľových fľašiach na zváranie v inertnej atmosfére a na plnenie žiaroviek, „argónok“, v ktorých zmes dusíka s 15 % argónu zamedzuje rozprašovanie kovového vlákna, čím sa predlžuje život žiaroviek až na päťnásobok. Vo výbojkových rúrach žiari argón do modra, červena alebo zelena podľa toho, pod akým tlakom sú plnené.

PONÚKAME TLAKOVÉ FĽAŠE PLNENÉ ARGÓNOM:

  • tlakové fľaše v objemoch 10 l, 20 l
  • argón 4.6 pre zváranie hliníka, nerezu
  • argón mix: 18 % CO2 v Argóne
  • pripojovací závit k tlakovej fľaši: W 21,8 x 1/14”
  • Pri vysokých koncentráciách dusivý.

Pri vysokých koncentráciách môže spôsobiť zadusenie. Symptómami môžu byť strata mobility, alebo vedomia. Postihnutý si nemusí uvedomiť, že sa dusí.