+421 908 438 069, +421 905 305 761 hastexzilina@hastexzilina.sk

Technické plyny → Predaj a prenájom fliaš

Hastex s. r. o. ponúka fľaše na CO2 do prenájmu alebo na predaj.
Uzavretie nájomnej zmluvy, zvýšenie, zníženie počtu tlakových fliaš alebo ukončenie nájomnej zmluvy je možné v čase od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PRENÁJMU:

1. Prísť osobne do firmy Hastex (Stará Vajnorská č.6 ) uzavrieť nájomnú zmluvu. K tomu potrebujete:

  • živnostenský list (výpis)
  • občiansky preukaz
  • IČ DPH

Podpísať nájomnú zmluvu je oprávnený len majiteľ (konateľ) alebo ním splnomocnená osoba.

2. Zadať údaje o firme:

  • názov firmy
  • adresa
  • IČO
  • IČ DPH
  • názov prevádzky
  • adresa prevádzky
  • telefónny kontakt

Tieto údaje, prosím, oznámiť telefonicky alebo poslať e-mailom na j.hruska@hastex.sk. Po doručení Vašich údajov Vás navštívi obchodný zástupca firmy Hastex a uzavrie so zodpovednou osobou nájomnú zmluvu.

PREDAJ

Tlakové fľaše sa predávajú vo firme Hastex alebo s dovozom do Vašej prevádzky. Plnenie tlakových fliaš CO2 sa vykonáva do fliaš, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom (EN, STN, vyhlášky, predpisy o bezpečnosti technických zariadení). Rozvoz tlakových fliaš CO2 vykonávame len pre nájomcov a majiteľov tlakových fliaš zakúpených vo firme Hastex. Rozvoz robíme v Bratislave a jej blízkeho okolia. Možnosť rozvozu do iných miest je možný po dohode s obchodným zástupcom. Rozvoz fliaš sa vykonáva v pracovných dňoch. Dodávku plníme nasledovný deň po doručení objednávky. Naliehavé objednávky riešime aj v deň dovozu s podmienkou voľnej kapacity.